03. 10. 2022.Одржана седница Одбора за прописе

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 03. октобар - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 15. седници, са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ на територији општина Србобран и Бечеј, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил Филијала Беочин“,  Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш – Нера“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години. Одбор је мишљења да је сваки од наведених предлога у складу са Статутом АП Војводине и правним системом земље.