05. 10. 2022.Nastavak uspešne saradnje službi parlamenata AP Vojvodine i Republike Srpske

Delegacija Službe Narodne skupštine RSNovi Sad, 05. oktobar - Delegacija Službe Narodne skupštine Republike Srpske boravila je u dvodnevnoj poseti Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine. Na osnovu potpisanog Memorandum o saradnji Službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske iz 2017. godine i okvirnog Plana saradnje službi dva parlamenta za 2022. godinu, tročlana delegacija Službe Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj su bili: Ljiljana Timotija, rukovodilac Zakonodavno – pravnog odeljenja, Biljana Marić, rukovodilac Odseka za rad sa poslanicima i Gordana Talić, viši stručni saradnik za protokol, prisustvovala je 18. sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. 

U cilju dalje razmene iskustava i unapređivanja samog procesa parlamentarnog rada, gosti su se bliže upoznali sa stručnim poslovima, procedurama i radnim zadacima na pripremanju i organizovanju sednica Skupštine, kao i sa samim tokom realizacije sednica u pogledu načina donošenja odluka, pružanja stručne podrške poslanicima i primene savremenih informacionih tehnologija u radu i na sednicama Skupštine.

Tokom dvodnevne posete, gosti iz Narodne skupštine Republike Srpske su se u razgovoru sa domaćinima, kroz konkretne primere rada u praksi, upoznali i sa poslovima u oblasti protokola i odnosa sa javnošću koje za potrebe Skupštine i njenih predstavnika obavlja Služba Skupštine. 

Od potpisivanja Memoranduma o saradnji 2017. godine, saradnja dve skupštinske službe postaje sve intenzivnija i uspešnija na obostranu korist i zadovoljstvo. Na osnovu tog dokumenta, jednom godišnje se donosi okvirni plan zajedničkog rada i aktivnosti, a stručne službe dva parlamenta već petu godina zaredom redovno održavaju sastanke i kroz međusobne posete i edukacije razmenjuju znanja i iskustva gde se bliže upoznaju sa načinom rada i zajednički pružaju podršku institucionalnoj saradnji dva parlamenta.