21. 10. 2022.У Скупштини АПВ одржана регионална конференција „Животна средина и кривичноправни инструменти заштите“

Нови Сад, 21. октобар - Заједничком иницијативом Скупштине АП Војводине, Вишег суда у Новом Саду, Удружења за кривичноправну теорију и праксу и Адвокатске коморе Војводине у Скупштини АПВ данас је организована Регионална научно-стручна конференција „Животна средина и кривичноправни инструменти заштите“.

Говорећи на свечаном отварању конференције, председник Скупштине АПВ Иштван Пастор истакао је да је поред важности данашње теме, веома битан и регионални карактер конференције из разлога што је питање заштите животне средине цивилизацијско питање, а проблеми, појаве и кривична дела често су територијално повезани.

„За животну средину кажемо да је то нешто што нисмо наследили од предака,  него смо добили од потомака на чување. Због тога је важност чувања животног окружења питање генерацијске солидарности. У том процесу су битна сва  расположива средства, образовање, техника и технологија, али и кривично законодавсто и инструменти за његову примену“, истакао је председник Пастор.

Председник Вишег суда у Новом Саду Мирослав Алимпић нагласио је да су кривичноправни инструменти заштите животне средине веома актуелно питање, посебно након отварања Кластера 4, односно Поглавља 21 у преговарачком процесу придруживања Републике Србије Европској унији.

„Из тог разлога трудили смо се да на једном месту окупимо људе који се на стручан начин баве овом тематиком како бисмо разменили искуства и видели којим путем треба ићи даље. Ми смо у фази усаглашавања бројних прописа са прописима Европске уније, те ћемо се трудити да закључцима са данашње конференције допринесемо и олакшамо рад државним органима који се баве овом темом“, нагласио је Алимпић.

Председник Удружења за кривично правну теорију и праксу и редовни професор Правног факултета у Крагујевцу проф. др Станко Бејатовић истакао је да превенција, ма каква она била, није довољна за очување животне средине. 

„Без кривичног права нема адекватне заштите. То је лако рећи, али није лако постићи и ми данашњом конференцијом желимо да дамо одговор како и на који начин кривично право може да допринесе заштити животне средине у оном обиму и на начин на који се то од ове струке очекује“, казао Бејатовић. 

На отварању конференције учесницима су се обратили и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Жолт Сакалаш, главни и одговорни уредник Гласника Адвокатске коморе Војводине Александар Тодоровић, директор Правосудне академије у Београду Ненад Вујић, деканица Правног факултета Универзитета у Новом Саду проф. др Тања Бугарски, директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду др Ивана Стевановић и начелник Јединице за сузбијање еколошког криминала и заштите животне средине Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Србије Живица Мунћан. 

У стручном делу конференције искуства о овој области представили су експерти из Републике Србије, Републике Српске, Мађарске, Румуније, Словеније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе, а на конференцији је дискутовано о кривичном законодавству и међународним правним стандардима у вези са кривичним делима против животне средине, превенцији природних катастрофа и заштити природних ресурса, међународним аспектима кривичне инкриминације чији је предмет заштита животне средине, кривичноправним инструментима заштите животне средине и бројним другим значајним и сродним темама.