21. 10. 2022.U Skupštini APV održana regionalna konferencija „Životna sredina i krivičnopravni instrumenti zaštite“

Novi Sad, 21. oktobar - Zajedničkom inicijativom Skupštine AP Vojvodine, Višeg suda u Novom Sadu, Udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu i Advokatske komore Vojvodine u Skupštini APV danas je organizovana Regionalna naučno-stručna konferencija „Životna sredina i krivičnopravni instrumenti zaštite“.

Govoreći na svečanom otvaranju konferencije, predsednik Skupštine APV Ištvan Pastor istakao je da je pored važnosti današnje teme, veoma bitan i regionalni karakter konferencije iz razloga što je pitanje zaštite životne sredine civilizacijsko pitanje, a problemi, pojave i krivična dela često su teritorijalno povezani.

„Za životnu sredinu kažemo da je to nešto što nismo nasledili od predaka,  nego smo dobili od potomaka na čuvanje. Zbog toga je važnost čuvanja životnog okruženja pitanje generacijske solidarnosti. U tom procesu su bitna sva  raspoloživa sredstva, obrazovanje, tehnika i tehnologija, ali i krivično zakonodavsto i instrumenti za njegovu primenu“, istakao je predsednik Pastor.

Predsednik Višeg suda u Novom Sadu Miroslav Alimpić naglasio je da su krivičnopravni instrumenti zaštite životne sredine veoma aktuelno pitanje, posebno nakon otvaranja Klastera 4, odnosno Poglavlja 21 u pregovaračkom procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

„Iz tog razloga trudili smo se da na jednom mestu okupimo ljude koji se na stručan način bave ovom tematikom kako bismo razmenili iskustva i videli kojim putem treba ići dalje. Mi smo u fazi usaglašavanja brojnih propisa sa propisima Evropske unije, te ćemo se truditi da zaključcima sa današnje konferencije doprinesemo i olakšamo rad državnim organima koji se bave ovom temom“, naglasio je Alimpić.

Predsednik Udruženja za krivično pravnu teoriju i praksu i redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu prof. dr Stanko Bejatović istakao je da prevencija, ma kakva ona bila, nije dovoljna za očuvanje životne sredine. 

„Bez krivičnog prava nema adekvatne zaštite. To je lako reći, ali nije lako postići i mi današnjom konferencijom želimo da damo odgovor kako i na koji način krivično pravo može da doprinese zaštiti životne sredine u onom obimu i na način na koji se to od ove struke očekuje“, kazao Bejatović. 

Na otvaranju konferencije učesnicima su se obratili i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Žolt Sakalaš, glavni i odgovorni urednik Glasnika Advokatske komore Vojvodine Aleksandar Todorović, direktor Pravosudne akademije u Beogradu Nenad Vujić, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Tanja Bugarski, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu dr Ivana Stevanović i načelnik Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštite životne sredine Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije Živica Munćan. 

U stručnom delu konferencije iskustva o ovoj oblasti predstavili su eksperti iz Republike Srbije, Republike Srpske, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, a na konferenciji je diskutovano o krivičnom zakonodavstvu i međunarodnim pravnim standardima u vezi sa krivičnim delima protiv životne sredine, prevenciji prirodnih katastrofa i zaštiti prirodnih resursa, međunarodnim aspektima krivične inkriminacije čiji je predmet zaštita životne sredine, krivičnopravnim instrumentima zaštite životne sredine i brojnim drugim značajnim i srodnim temama.