26. 10. 2022.Svečano obeleženo 20 godina od osnivanja Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana

Novi Sad, 26. oktobar – U Skupštini AP Vojvodine danas je svečano obeleženo 20 godina od osnivanja institucije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Govoreći na proslavi ovog značajnog jubileja, predsednik Skupštine APV Ištvan Pastor istakao je da je izuzetno ponosan na činjenicu što AP Vojvodina ima instituciju ombudsmana već dve decenije.

„Pre dvadeset godina opredelili smo se da osnujemo instituciju ombudsmana kako bi ona obezbeđivala sistem kontrole rada uprave. To smo učinili jer imamo ozbiljnu nameru da naša uprava bude bolja. Zbog toga smo instituciju ombudsmana napravili pre svih i zato u Vojvodini imamo mrežu lokalnih institucija koje zajedno sa pokrajinskom čine mrežu jake institucionalne zaštite ljudskih i manjinskih prava“, istakao je Pastor.

On je dodao da je izuzetno značajan zadatak ombudsmana da ukazuje na društvene pojave, probleme i nudi eventualna rešenja donosiocima odluka, te se zahvalio na dosadašnjem naporu ove institucije u ostvarivanju prava građana i  njihovog podizanja na viši nivo.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović kazao je da je jedan od najvećih izazova zaštitnika građana očuvanje nezavisnosti u svom radu, te da baveći se pravima nacionalnih manjina, deteta, starijih, osoba sa invaliditetom, lica lišenih slobode, ravnopravnosti polova i svim drugim ljudskim pravima, mora da ima visok moralni štit i visok nivo empatije.

„Rad ombudsmana više nije samo prevencija u zaštiti ljudskih prava, nego je i edukacija građana i donosilaca odluka o njihovim pravima, mogućnostima i obavezama. Zaštita prava građana ne bi trebala da bude palijativna stvar nego da ispunjava zahtev za kontinuiranom brigom o boljem životu pojedinca i zajednice u celini“, rekao je Pavlović. 

Uz prisustvo velikog broja predstavnika relevantnih institucija i organizacija i akademske zajednice, predstavnika i ombudsmana iz Mađarske, Crne Gore, Hrvatske, ina obeležavanju je predstavljena i publikacija o dve decenije rada Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. 

Svečanom jubileju prisustvovali su i potpredsednici Skupštine AP Vojvodine Aleksandra Đanković i Dejan Čapo.