28. 10. 2022.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 28. октобар - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 11. седници, утврдио је истоветност текстова шест покрајинских скупштинских одлука на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом АПВ са оригиналним текстовима на српском језику. У питању су: Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 20 22. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години и Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину.