24. 11. 2022.Одржана седница Одбора за образовање и науку

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 24. новембар - Одбор за образовање и науку Скупштине АП Војводине, на својој 13. седници, донео је Закључак да прихвата Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије, у вези са Молбом коју је Одбор упутио наведеном Министарству за давање мишљења о одредби члана 61. став 4. Закона о високом образовању, а по Захтеву Природно-математичког и Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду, који су се обратили Скупштини АПВ као оснивачу. Одбор за образовање и науку као ресорно скупштинско радно тело, доставиће факултетима Закључак са мишљењем Министарства.