24. 11. 2022.Održana sednica Odbora za obrazovanje i nauku

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 24. novembar - Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine AP Vojvodine, na svojoj 13. sednici, doneo je Zaključak da prihvata Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, u vezi sa Molbom koju je Odbor uputio navedenom Ministarstvu za davanje mišljenja o odredbi člana 61. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju, a po Zahtevu Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji su se obratili Skupštini APV kao osnivaču. Odbor za obrazovanje i nauku kao resorno skupštinsko radno telo, dostaviće fakultetima Zaključak sa mišljenjem Ministarstva.