25. 11. 2022.U Skupštini APV održana konferencija - Zajedno protiv nasilja nad ženama

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad, 25. novembar – U organizaciji Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, danas je u pokrajinskoj Skupštini, održana konferencija „Zajedno protiv nasilja nad ženama“. Konferencija je organizovana u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", koja traje od 25. novembra do 10 decembra. 

Na skupu su učestvovale pokrajinske poslanice i poslanici, odbornice i odbornici iz opština i gradova u AP Vojvodini, predstavnici Pokrajinske vlade, institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i drugih pokrajinskih i lokalnih institucija i organizacija koje se bave rodnom ravnopravnošću, kao i centara za socijalni rad, sa ciljem zajedničkog doprinosa u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Otvarajući konferenciju, Stojanka Lekić, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, naglasila je da Ženska parlamentarna mreža zajedno sa svojim partnerima od osnivanja 2013. godine, aktivno učestvuje u kampanji "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama". 

Ženska parlamentarna mreža„Samo zajedničkim radom i pristupom ovom problemu, širokom podrškom i razmenom ideja i iskustava, šireći svest o postojanju rodno zasnovanog nasilja i potrebi njegovog sprečavanja i svođenja na nultu toleranciju možemo da utičemo na poboljšanje situacije“, poručila je u svom obraćanju, Stojanka Lekić.

Pored važnosti podizanja svesti javnosti o postojanju ovog društvenog problema, na konferenciji je ukazano i na potrebu stalnog unapređivanja odgovora društva na problem nasilja u porodici, kao i na potrebu zaštite svih onih koji su preživeli taj oblik nasilja. U tom smislu, na konferenciji su predstavljena iskustva, rad i mere na prevenciji, suzbijanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja.

Maja Miljković, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu govorila je o rodno zasnovanom nasilju i njegovim uzrocima i posledicama. Nevena Montresor, direktorka Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „MOST“ iz Zrenjanina, predstavila je rad, aktivnosti i iskustva tog Centra, koji pruža podršku žrtvama nasilja i drugim osetljivim grupama stanovništva sa teritorije grada Zrenjanina. 

Ženska parlamentarna mreža

Ivana Zelić iz organizacije Krug Vojvodina govorila je o pružanju podrške ženama sa i bez invaliditeta, koje su izložene nasilju. Đenđi Seleši, v.d. pomoćnika Pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, predstavila je sveobuhvatne mere koje predviđa budući Pokrajinski program za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Dr Nada Padejski Šekerović, direktorka Sigurne ženske kuće u Novom Sadu govorila je o radu te institucije, iskustvima iz prakse i značaju sistema prevencije u nasilju nad ženama. Doc. dr. Dragana Đorić, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman najavila je održavanje Godišnje konferencije Mreže „Život bez nasilja“, koja će biti održana 5. decembra ove godine, takođe u Skupštini AP Vojvodine.

Pozdravljajući prisutne, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine i članica Ženske parlamentarne mreže Aleksandra Đanković, istakla je da pokrajinska Skupština uvek daje punu podršku borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja. Ona je podsetila da je Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine bila među prvim institucijama koje su podržale primenu rodno odgovornog budžetiranja. 

Ženska parlamentarna mreža„Verujem da će u budžetu za narednu godinu biti opredeljeno više sredstava za borbu protiv nasilja nad ženama i da će se iznaći novi načini i dodatna sredstva za ekonomsko osnaživanje žena, jer ono predstavlja jednu od ključnih karika u rešavanju postojećih problema i postizanju pune rodne ravnopravnosti“, kazala je potpredsednica Skupštine AP Vojvodine, Aleksandra Đanković.