15. 12. 2022.Одржана седница Одбора за културу и јавно информисање

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 15. децембар - Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 4. седници, разматрао је Предлог одлуке о уређивању питања од значаја за оснивање, организовање и рад установе културе Народно позориште Суботица – Народно позориште Субатица – Нéпсзíнхáз Сзабадка – Народно казалиште Суботица.

Предложеном одлуком, уређена су питања у вези са оснивачким актима, правима, начином финансирања и друга питања од значаја за организацију и несметан рад и функционисање поменуте установе културе. Након разматрања, Одбор већином гласова предлаже Скупштини да размотри Предлог и да донесе одлуку.