20. 12. 2022.Одржана седница Одбора за пољопривреду

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 20. децембар - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 12. седници, размотрио је Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинскe скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020. - 2024. године и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години.

Годишњи програми и мере подршке у области пољопривреде и њеним сродним делатностима у 2023. години, базирани су на потребама и искуствима из претходних година, а укупно планирана средства за субвенције већа су за 17 одсто у односу на ову годину, речено је на седници и указано да ће се кроз појединачне мере утицати и на побољшање општег стања у домаћој пољопривреди. Након разматрања, Sednice skupštinskih odboraОдбор је једногласно предложио Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.    

У наставку седнице, Одбор је размотрио Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године и једногласно предложио Скупштини да размотри и усвоји овај извештај.