20. 12. 2022.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 20. децембар - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, на својој 10. седници, размотрио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Вршачке планине“. Доношењем наведене покрајинске скупштинске одлуке, унапредиће се статус, одрживост, заштита и очување подручја површине од 5.328,86 хектара, које обухвата Предео изузетних одлика „Вршачке планине” и Заштићено станиште „Вршачки мали рит”. Одбор једногласно предлаже Скупштини да размотри Предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.