21. 12. 2022.Одржана седница Одбора за прописе

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 21. децембар -  Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 17. седници,  разматрао је са становишта усклађености са Статутом АП Војводине и правним системом земље, 22 предлога покрајинских скупштинских одлука и два предлога одлука, који ће бити предложени за дневни ред наредне седнице Скупштине. 

На почетку седнице, Одбор за прописе је разматрао посланичке амандмане поднете на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. Одбор је мишљења да од 31 поднетог амандмана, 6 није правно могуће.    

На седници су размотрени: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању код Европске банке за обнову и развој за финансирање капиталних инвестиционих расхода, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини војводини за 2023. годину, Sednice skupštinskih odboraПредлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму превенције функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму мера за спровођење Годишњег одгајивачког програма у сточарству у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинскe скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину,Sednice skupštinskih odbora Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинскe скупштинскe одлукe о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Дугорочном програму мера за спровођење одгајивачког програма у Аутономној покрајини Војводини за период 2020 - 2024. године, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Вршачке планине”, Предлог oдлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Предлог одлуке о уређивању питања од значаја за оснивање, организовање и рад Установе културе Народно позориште Суботица – Narodno pozorište Subatica – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica. Одбор је мишљења да је сваки од наведених предлога у сагласности са Статутом АП Војводине и правним системом земље.