21. 02. 2023.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 21. фебруар -  Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој  11. седници, раазматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу Државног пута I реда број 24 Суботица – Зрењанин – Ковин. Одбор једногласно предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке. На седници је, на предлог предеседника Одбора, једногласно донет Годишњи програма рада Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине за 2023. годину.