23. 02. 2023.Одржана 21. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine APV

Нови Сад, 23. фебруар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 21. седници, на предлог председника Иштвана Пастора, изабрала је др Сандру Стојковић, дипломираног правника из Новог Сада за генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Након избора, др Сандри Стојковић честитке су упутили председник, потпредседници и посланици Скупштине АП Војводине, пожелевши јој успешан рад и добру сарадњу.

У наставку седнице, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, а затим и Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине. Влада Републике Србије, на седници одржаној 19. јануара ове године, донела је Одлуку о оснивању Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ са седиштем у Сремској Каменици, као школе од националног интереса за Републику Србију. 

Sednica Skupštine APV

Ради усклађивања Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине са Одлуком Владе Републике Србије, изменама и допуном наведене покрајинске скупштинске одлуке, у Мрежу јавних средњих школа на територији АП Војводине уврштена је нова средња стручна школа унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“. 

Оснивањем ове школе стварају се предуслови за школовање будућих професионалних припадника Министарства унутрашњих послова, у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развоја савремене технике и технологије. Наведена школа ће почеће са радом 1. септембра 2023 године. У првој школској години, планирано је да се упише 210 ђака. У оквиру школског комплекса планирана је и изградња Дома ученика, речено је на седници.

Sednica Skupštine APV

На данашњој седници је донета Покрајинска скупштинска одлука о доношењу измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу Државног пута I реда број 24, Суботица – Зрењанин – Ковин.

Скупштина АП Војводине, на својој 21. седници, донела је и Одлуку о именовању члана Савета Природно - математичког факултета у Новом Саду. За члана Савета именован је проф. др Платон Совиљ, редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Донета је и Одлука о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.