11. 04. 2023.Informacija sa održanih sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 11. april – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su održane sednice četiri skupštinska odbora. Na svojoj 11. sednici, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmatrao je Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, sa predlogom zaključaka. Izveštaj je na sednici obrazložila Aleksandra Radak, zamenica pokrajinskog sekretara za finansije.

Odbor je nakon razmatranja, predložio Skupštini da na svojoj sednici razmotri i usvoji Izveštaj i da donese predložene zaključke. Na predlog predsednice Odbora Nike Petrović, na sednici je donet Godišnji program rada Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Sednice skupštinskih odboraOdbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 12. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine od 2023. do 2030. godine. Odbor jednoglasno predlaže Skupštini da razmotri taj predlog i da donese pokrajinsku skupštinsku odluku. Na sednici je razmatran Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i  partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2023. do 2026. godine.

Predlog je članicama i članovima Odbora obrazložila Seleši Đenđi, pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Reč je o strateškom dokumentu kojim su definisani pravci delovanja u cilju efikasne zaštite žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, u skladu sa zakonom i programskim, razvojnim i planskim dokumentima Republike Srbije, rečeno je između ostalog na sednici. Odbor je nakon razmatranja predložio Skupštini da razmotri predlog i da donese pokrajinsku skupštinsku odluku. Na predlog predsednika Odbor dr Gorana Latkovića, donet je Godišnji program rada Odbora za 2023. godinu.

Sednice skupštinskih odboraOdbor za privredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 8. po redu sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine od 2023. do 2030. godine. Cilj donošenja navedenog planskog dokumenta jeste definisanje efikasnog modela organizacije i koordinacije razvojnih politika AP Vojvodine i utvrđivanje optimalnih rešenja za prevazilaženje zatečenih razvojnih problema kao i unapređenje društveno-ekonomskog položaja svih građana na području AP Vojvodine.

Plan definiše razvojne ciljeve u svim oblastima društvenog života, kao i mehanizme i odgovornost za njihovo ostvarivanje. Prioritetni ciljevi ovog plana integrisani su u četiri razvojna pravca: AP Vojvodina kao mesto neprekidnog rasta životnog standarda, energetski održiva, digitalna i prostorno povezana AP Vojvodina, zelena AP Vojvodina, otporna na klimatske promene i interkulturalna AP Vojvodina. Nakon razmatranja, Odbor predlaže Skupštini da razmotri ovaj predlog i da donese pokrajinsku skupštinsku odluku. Na predlog predsednika Odbora Miroslava Boškovića, donet je Godišnji program rada Odbora za privredu za 2023. godinu.

Sednice skupštinskih odboraOdbor za omladinu i sport Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 4. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine od 2023. do 2030. godine. Navedeni predlog je obrazložio Ognjen Karanović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Nakon razmatranja, Odbor je predložio Skupštini da razmotri pomenuti predlog i da donese pokrajinsku skupštinsku odluku. U nastavku sednice, jednoglasno je donet i Godišnji program rada Odbora za omladinu i sport za 2023. godinu.