12. 04. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 12. април – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице три скупштинска одбора. Одбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 10. седницу. Одбор је разматрао Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године и након разматрања предложио Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.

У наставку је размотрен Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о Програму за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023. до 2026. године. Предлог је образложила Селеши Ђенђи, помоћница покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Она је указала да су новим трогодишњим стратешким документом дефинисани правци деловања у циљу ефикасне заштите жена од насиља у породици и партнерским односима као и заштите од других облика родно заснованог насиља, у складу са законом и програмским, развојним и планским документима Републике Србије, као и на основу искустава и добре праксе у АП Војводини, речено је између осталог на седници. Одбор је након разматрања и конструктивне дискусије предложио Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку. 

На седници је размотрен Извештај о раду и пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2022. годину, након чега је предложено Скупштини да исти размотри и усвоји. На предлог председнице Одбора мр Латинке Васиљковић, на данашњој седници донет је  Годишњи програм рада Одбора за 2023. годину.

Sednice skupštinskih odboraНа својој 13. седници, Одбор за пољопривреду разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године. Предлог је члановима Одбора образложио Огњен Карановић, помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Он је рекао да је циљ доношења наведеног планског документа дефинисање ефикасног модела организације и координације развојних политикa АП Војводине и утврђивање оптималних решења за превазилажење затечених развојних проблема и унапређења друштвено економског положаја свих грађана на подручју АП Војводине. Пре него што је сачињен коначан текст Предлога, ресорни покрајински секретаријат успешно је организовао четири јавне расправе у Зрењанину, Сомбору, Сремској Митровици и Новом Саду. Одбор је након разматрања предложио Скупштини да размотри поменути предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.  

У наставку седнице, Одбор је размотрио и прихватио Предлог да се за члана Комисије за именовање директора ЈП „Војводинашуме“, испред Одбора за пољопривреду, именује др Ласло Ленђел. На предлог председника Одбора Милана Гарашевића, на данашњој седници донет је и Годишњи програм рада Одбора за пољопривреду за 2023. годину.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је своју 5. седницу. Одбор је размотрио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутномне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године и предложио Скупштини да исти размотри и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.

Одбор је на седници разматрао: Информацију о предшколском, основном и средњем образовању и васпитању деце и ученика, с посебним освртом на образовање и васпитање на језицима националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2022/2023. години, са закључцима, Информацију о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2022/2023. години, са закључцима, затим, Информацију о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској 2022/2023. години, са посебним освртом на образовање припадника националних мањина са закључцима и Информацију о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској 2021/2022. години, са посебним освртом на образовање припадника националних мањина са закључцима. Одбор је након разматрања прихватио наведене информације и подржао закључке. На предлог председника Одбора Ласла Чикоша, донет је Годишњи програм рада Одбора за 2023. годину.