18. 04. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 18. април - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој  19. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, седам предлога покрајинских скупштинских одлука, и то: Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године, Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о Програму за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023. до 2026. године, затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Кањишки јараши“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е 70, деоница Панчево – Вршац – гранични прелаз са Румунијом - Ватин. Након разматрања, Одбор доставља Скупштини мишљење да је сваки од наведених предлога у складу са Статутом АП Војводине и правним системом земље. 

Sednice skupštinskih odboraОдбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, утврдио је текст Предлога јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио-телевизијa Војводине“. Програмски савет РТВ-а, има 15 чланова чији мандат траје четири године. Чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио-телевизијa Војводине“ бира Управни одбор РТВ-а, на предлог Одбора за културу и јавно информисање Скупштине АП Војводине, као надлежног скупштинског радног тела у области јавног информисања. На основу расписаног јавног конкурса, ресорни скупштински одбор утврђује и предлаже Управном одбору РТВ-а листу од 30 кандидата за чланове Програмског савета РТВ-а. 

Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 18. седници, размотрио је: Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године, Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о Програму за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023. до 2026. године, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“, 

Sednice skupštinskih odbora

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Кањишки јараши“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е 70, деоница Панчево – Вршац – гранични прелаз са Румунијом - Ватин.

Размотрен је и прихваћен Извештај о раду и пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2022. годину. Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке, као и да размотри и усвоји наведени извештај. На данашњој седници,

на предлог председника Одбора Предрага Гинцуља, донет је Годишњи програм рада одбора за буџет и финансије за 2023. годину.