05. 06. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 05. јун - У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице четири скупштинска одбора. Одбор за привреду је на својој 9. седници, разматрао Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2022. годину.

Како је речено у образложењу на седници, Агенција је у извештајном периоду успешно спровела активности у складу са својим годишњим планом рада. Између осталог, путем конкурса Развојне агенције, 43 домаће компаније добиле су средства за набавку нове опреме. Подржано је учешће домаћих произвођача на три међународна сајма. Развојна агенција је активно учествовала у изради и спровођењу Плана развоја АП Војводине, једног од најважнијих стратешких докумената на нивоу покрајине, као и у активностима на плану учешћа у пројектима из области међурегионалне сарадње. Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји поменути извештај. 

Sednice skupštinskih odboraОдбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 12. седници, упознао се са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2022. годину. Као и претходних година, Извештај је подељен на четири целине и обухвата области права националних мањина, родне равноправности, дечијих права и општи део. Такође, у извештају су детаљно представљене и друге активности у којима је институција Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана активно учествовала, између осталог, на пољу односа са јавношћу, представљања и приближавања свог рада грађанима. Одбор након разматрања предлаже Скупштини да обави расправу о Годишњем извештају Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и да се на тај начин упозна са његовим активности у прошлој години. На седници је размотрен и Годишњи извештај о пословању Аазвојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2022. годину. Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да наведени извештај размотри и усвоји.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, размотрио је Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омудсмана за 2022. годину. Са детаљима извештаја Одбор је упознала доц. др Драгана Ћорић, покрајинска заштитница грађана  - омбудсманка. 

Одбор за образовање и науку и Одбор за здравство, социјалну политику и рад Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржали су своју заједничку седницу на којој су се упознали са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2022. годину. На седници је наведено да су годишњим извештајем обухваћене четири целине које приказују стање у области остваривања права националних мањина, родне равноправности, дечијих права и општи део којим је обухваћено остваривање права у другим областима.

Sednice skupštinskih odboraОдбори су предложили Скупштини да размотри наведени извештај и да се на тај начин ближе упозна са радом и активностима Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у 2022. години.