07. 06. 2023.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 7. јун - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 19. седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. 

Укупни приходи и примања с пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводинe за 2022 годину утврђују се у следећим износима:

укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства износе 99. 850.530.116,35 динара, укупни расходи и издаци, 88.841.578.480,93 динара, док је разлика, неутрошена средства, утврђена у износу од 11.008.951.635,42 динара.

Sednice skupštinskih odbora

Чланови Одбора су у дискусији на седници похвалили извештај о извршењу буџета и указали на одговоран приступ вођењу јавних финансија. Одбор је након разматрања и усвајања, предложио Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.

На седници су разматрани Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о приступању Aутономне покрајине Војводине Савезу Алпе-Јадран. Одбор је након разматрања предложио Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке. 

Sednice skupštinskih odboraУ наставку седнице, разматрани су и усвојени: Годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2022. годину, Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2022. годину и извештаји о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, као и за 2022. годину. Скупштини је предложено да размотри и усвоји наведене извештаје.