07. 06. 2023.Одржана седница Одбора за прописе

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 7. јун - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 20. седници, разматрао је са становишта услађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о приступању Aутономне покрајине Vојводине Савезу Алпе-Јадран и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“. Након разматрања, Одбор доставља Скупштини мишљење да су наведени предлози покрајинских скупштинских одлука у сагласности са Статутом АП Војводине и правним системом.