07. 06. 2023.Održana sednica Odbora za propise

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 7. jun - Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 20. sednici, razmatrao je sa stanovišta uslađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pristupanju Autonomne pokrajine Vojvodine Savezu Alpe-Jadran i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“. Nakon razmatranja, Odbor dostavlja Skupštini mišljenje da su navedeni predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u saglasnosti sa Statutom AP Vojvodine i pravnim sistemom.