08. 06. 2023.Одржана 23. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine APVНови Сад, 08. јун – Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 23. седницу, која је почела минутом ћутања. Посланици су на седници дискутовали и изјашњавали се о седам тачака усвојеног дневног реда.

Донета је Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

Укупни приходи и примања с пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводинe за 2022 годину утврђени су у следећим износима:

укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства износе 99. 850.530.116,35 динара, укупни расходи и издаци, 88.841.578.480,93 динара, док је разлика, (неутрошена средства) утврђена у износу од 11.008.951.635,42 динара.

Sednica Skupštine APVУ наставку седнице донета је Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“. Доношењем наведеног акта, Парк природе „Слатине у долини Златице“, проглашава се заштићеним подручјем II категорије покрајинског, односно великог значаја, у складу са Законом о заштити природе. 

Даље, на седници је донета Покрајинска скупштинска одлука о приступању Aутономне покрајине Војводине Савезу Алпе-Јадран. Приступање Савезу има вишеструки значај за АП Војводину и Републику Србију, јер отвара могућност да се заједнички са осталим чланицама аплицира за средства из европских фондова који нашој земљи до сада нису били доступни.

Чланство у Савезу Алпе - Јадран резултат је пре свега добре сарадње са покрајином Штајерска из Аустрије, која председава Савезом, речено је између осталог на седници.    

Sednica Skupštine APVПосланици су на седници обавили расправу о Годишњем извештају Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2022. годину и на тај начин се упознали са његовим радом и активностима у извештајном периоду.

Извештај садржи седам целина. Његова прва четири поглавља чине и његов најважнији део и садрже податке о остваривању права у области родне равноправности, националних мањина, права детета  и општи део.

У остала три дела извештаја представљени су подаци о активностима у областима односа са јавношћу и комуникације са грађанима, статистички подаци о обраћању Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, као и подаци о извршењу буџета.

У последњем делу седнице, посланици су размотрили им усвојили: Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2022. годину, 

Sednica Skupštine APV

Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину и Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.