08. 06. 2023.Održana 23. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine APVNovi Sad, 08. jun – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 23. sednicu, koja je počela minutom ćutanja. Poslanici su na sednici diskutovali i izjašnjavali se o sedam tačaka usvojenog dnevnog reda.

Doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o Završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Ukupni prihodi i primanja s prenetim neutrošenim sredstvima i ukupni rashodi i izdaci budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022 godinu utvrđeni su u sledećim iznosima:

ukupni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iznose 99. 850.530.116,35 dinara, ukupni rashodi i izdaci, 88.841.578.480,93 dinara, dok je razlika, (neutrošena sredstva) utvrđena u iznosu od 11.008.951.635,42 dinara.

Sednica Skupštine APVU nastavku sednice doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice“. Donošenjem navedenog akta, Park prirode „Slatine u dolini Zlatice“, proglašava se zaštićenim područjem II kategorije pokrajinskog, odnosno velikog značaja, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. 

Dalje, na sednici je doneta Pokrajinska skupštinska odluka o pristupanju Autonomne pokrajine Vojvodine Savezu Alpe-Jadran. Pristupanje Savezu ima višestruki značaj za AP Vojvodinu i Republiku Srbiju, jer otvara mogućnost da se zajednički sa ostalim članicama aplicira za sredstva iz evropskih fondova koji našoj zemlji do sada nisu bili dostupni.

Članstvo u Savezu Alpe - Jadran rezultat je pre svega dobre saradnje sa pokrajinom Štajerska iz Austrije, koja predsedava Savezom, rečeno je između ostalog na sednici.    

Sednica Skupštine APVPoslanici su na sednici obavili raspravu o Godišnjem izveštaju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2022. godinu i na taj način se upoznali sa njegovim radom i aktivnostima u izveštajnom periodu.

Izveštaj sadrži sedam celina. Njegova prva četiri poglavlja čine i njegov najvažniji deo i sadrže podatke o ostvarivanju prava u oblasti rodne ravnopravnosti, nacionalnih manjina, prava deteta  i opšti deo.

U ostala tri dela izveštaja predstavljeni su podaci o aktivnostima u oblastima odnosa sa javnošću i komunikacije sa građanima, statistički podaci o obraćanju Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, kao i podaci o izvršenju budžeta.

U poslednjem delu sednice, poslanici su razmotrili im usvojili: Godišnji izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2022. godinu, 

Sednica Skupštine APV

Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu i Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.