29. 06. 2023.Одржана седница Одбора за културу и јавно информисање

Нови Сад, 29. јун – Чланови Одбора за културу и јавно информисање утврдили су на данашњој седници листу  кандидата који испуњавају прописане услове Јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“.

Након утврђивања листе кандидата, Одбор за културу и јавно информисање донео је следеће Закључке:

1. Одбор за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Одбор), је констатовао да је Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе “Радио-телевизијa Војводине“, објављен у “Службеном листу АПВ“ број: 23/23, дневном листу „Дневник“ и на званичној интернет страници Скупштине Аутономне покрајине Војводине: www.skupstinavojvodine.gov.rs 31. маја 2023. године (у даљем тексту: Јавни конкурс). Рок за подношење пријаве на Јавни кокурс који је почео да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу АПВ“ број: 23/23, трајао је 20 дана, почев од 1. јуна 2023. године закључно са 20. јуном 2023. године.

2. Увидом у поднете пријаве за Јавни конкурс, Одбор је констатовао да је укупно 28 благовремено поднетих пријава, од којих су шест пријава непотпуне (уз  пријаву кандидати нису приложили тражену документацију), сходно прописаним условима Јавног конкурса.

3. Одбор је констатовао да осталих 22 кандидата има уредно поднету документацију, сходно прописаним условима Јавног конкурса, с тим што је потребно да се четири кандидата услед промене презимена обавесте и да Одбору доставе допуну документације односно доказ о промени презимена (извод из МК рођених, венчаних или други доказ) те да један од тих кандидата потпише непотписану приложену биографију у року од пет дана пријема обавештења. У противном пријава ће се сматрати непотпуном.

4. Одбор ће у прописаном року у складу са чланом 9. Покрајинске скупштинске одлуке о правилима о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“, утврдити коначну листу кандидата за чланове Прграмског савета РТВ-а , коју доставља Управном одбору РТВ-а.