29. 06. 2023.Održana sednica Odbora za kulturu i javno informisanje

Novi Sad, 29. jun – Članovi Odbora za kulturu i javno informisanje utvrdili su na današnjoj sednici listu  kandidata koji ispunjavaju propisane uslove Javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio – televizija Vojvodine“.

Nakon utvrđivanja liste kandidata, Odbor za kulturu i javno informisanje doneo je sledeće Zaključke:

1. Odbor za kulturu i javno informisanje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Odbor), je konstatovao da je Javni konkurs za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove “Radio-televizija Vojvodine“, objavljen u “Službenom listu APV“ broj: 23/23, dnevnom listu „Dnevnik“ i na zvaničnoj internet stranici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine: www.skupstinavojvodine.gov.rs 31. maja 2023. godine (u daljem tekstu: Javni konkurs). Rok za podnošenje prijave na Javni kokurs koji je počeo da teče narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu APV“ broj: 23/23, trajao je 20 dana, počev od 1. juna 2023. godine zaključno sa 20. junom 2023. godine.

2. Uvidom u podnete prijave za Javni konkurs, Odbor je konstatovao da je ukupno 28 blagovremeno podnetih prijava, od kojih su šest prijava nepotpune (uz  prijavu kandidati nisu priložili traženu dokumentaciju), shodno propisanim uslovima Javnog konkursa.

3. Odbor je konstatovao da ostalih 22 kandidata ima uredno podnetu dokumentaciju, shodno propisanim uslovima Javnog konkursa, s tim što je potrebno da se četiri kandidata usled promene prezimena obaveste i da Odboru dostave dopunu dokumentacije odnosno dokaz o promeni prezimena (izvod iz MK rođenih, venčanih ili drugi dokaz) te da jedan od tih kandidata potpiše nepotpisanu priloženu biografiju u roku od pet dana prijema obaveštenja. U protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

4. Odbor će u propisanom roku u skladu sa članom 9. Pokrajinske skupštinske odluke o pravilima o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio - televizija Vojvodine“, utvrditi konačnu listu kandidata za članove Prgramskog saveta RTV-a , koju dostavlja Upravnom odboru RTV-a.