29. 06. 2023.Председник Пастор на заседању Генералне скупштине АЕР

Барселона/Нови Сад, 29. јун – Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор и генерална секретарка Скупштине АПВ Сандра Стојковић учествују на Генералном заседању Скупштине европских регија (АЕР) у Барселони, на којој се разматрају извештаји радних тела ове организације, усвајају стратешки документи за даљи рад и одржавају избори за председника и потпредседнике АЕР.

Велики део Генералне скупштине посвећен је кохезионој политици и представљању конкретних примера подршке омладинском предузетништву и развоју вештина у регионима, као и резултатима ових програма, а дискутује се и на тему одрживог туризма као области у којој би, према речима говорника, региони требали да буду европски покретачи иновативнијих и одговорнијих модела туризма као важне привредне гране.

Председник Пастор истакао је да је кохезиона политика, која има за циљ смањивање разлика међу регионима и промовисање равномерног регионалног развоја, додатна шанса за развој региона кроз коришћење могућности које Европска унија пружа као инструменте подршке земљама које се налазе у процесу придруживања.

„Република Србија и АП Војводина користе све расположиве Инструменте предприступне помоћи (ИПА), највише кроз програме прекограничне сарадње. Резултати ових пројеката су све видљивији и у многоме утичу на развој у области инфраструктуре, образовања, запошљавања, руралног развоја и многих других. Радимо ово пре свега да би бенефите осетили наши  грађани, у чему смо успели кроз реализацију пројеката прекограничних прелаза, противградне заштите и многих других“, рекао је председник Пастор.

Председник Пастор је указао и на потребу за партнерским радом између свих нивоа власти, јер само укључивање локалних и регионалних актера у имплементацију пројеката и спровеођење реформи може дати одговор на потребе грађана и привреде, осигуравајући социјалну, економску и територијалну кохезију.

Током Генералне скупштине АЕР разматраће се и кандидатура потпредседника Скупштине АП Војводине Дамира Зобенице за потпредседника Скупштине европских регија, који је и до сада био на овој функцији и дао велики допринос раду АЕР у области регионалног економског развоја.

АП Војводина је пуноправани члан Скупштине европских регија од 2002. године. Од тада, Скупштина АП Војводине је као веома активна регија и поуздан партнер АЕР-у била организатор и домаћин више конференција, форума и манифестација.