24. 08. 2023.Одржана седница Одбора за привреду

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 24. август - Одбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 11. седници, разматрао је Извештај о  пословању Туристичке организације Војводине за 2022. годину. Извештај је Одбору представила др Наташа Павловић, директорка Туристичке организације Војводине. 

У извештајном периоду реализоване су бројне туристичке манифестације и активности на промоцији и унапређењу туристичке понуде АП Војводине. У сарадњи са ресорним покрајинјким секретаријатом, ТОВ је активно учествовала у пројектима прекограничне сарадње, бројним кампањама и активностима усмереним ка повећању туристичке препознатљивости овог дела Србије.

Да туризам у Војводини има узлазну путању, показују подаци Републичког завода за статистику у којима се наводи да је у години када Туристичка организација Војводине обележава двадесет година свог постојања, АП Војводина забележила пораст укупног броја долазака туриста у износу од 62,2 посто у односу на исти период претходне године. Највеће повећање броја туриста забежелили су градови Суботица и Нови Сад, речено је између осталог на седници. Након разматрања, Oдбoр je предложио Скупштини да наведени извештај размотри и усвоји.