28. 08. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 28. август – У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице три скупштинска одбора. Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 15. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменaмa Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години. Одбор је након разматрања, предложио Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на 22. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље тринаест предлога покрајинских скупштинских одлука:  Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменaмa Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023. године до 2025. године, затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IV реда гранични прелаз са Mађарском Bачки Брег – Сомбор – Kула – Врбас – Србобран -Bечеј – Kикинда - гранични прелаз са Rумунијом (Наково), Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Кањишки Јараши“,Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Мртваје Горњег Потисја“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва“. Одбор након разматрања, доставља Скупштини мишљење да је сваки од наведених предлога у складу са покрајинским статутом и правним системом земље. 

 

Sednice skupštinskih odboraОдбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 21. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. Предлог другог по реду ребаланса буџета АП Војводине за 2023. годину утврђен је на нивоу од 122,9 милијарди динара и повећан је за 6,2 милијарде у односу на претходни ребаланс. Разлог за други ребаланс буџета јесте повећан обим буџетских средстава, као резултат већих прихода од пореза на добит. У поређењу са почетним буџетом за 2023. годину, који је износио 108,5 милијарди динара, обим покрајинског буџета повећан је за преко 13 одсто, односно за 14,4 милијарде динара. Након разматрања, Одбор предлаже Скупштини да размотри предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Размотрен је и усвојен Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у периоду јануар-јун 2023. годинe, након чега је Скупштини предложено да исти размотри и усвоји. Даље, размотрени су: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменaмa Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Акционог плана политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023. године до 2025. године, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Кањишки Јараши“,Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Мртваје Горњег Потисја“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва“. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке. На седници је ратзмотрен Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2022. годину, након чега је предложено Скупштини да поменути извештај размотри и усвоји.