28. 08. 2023.Informacija sa održanih sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 28. avgust – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su održane sednice tri skupštinska odbora. Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 15. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini. Odbor je nakon razmatranja, predložio Skupštini da razmotri navedene predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke.

Sednice skupštinskih odboraOdbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na 22. sednici, razmatrao je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje trinaest predloga pokrajinskih skupštinskih odluka:  Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2023. godine do 2025. godine, zatim, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IV reda granični prelaz sa Mađarskom Bački Breg – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran -Bečej – Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo), Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika „Kanjiški Jaraši“,Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Mrtvaje Gornjeg Potisja“ i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“. Odbor nakon razmatranja, dostavlja Skupštini mišljenje da je svaki od navedenih predloga u skladu sa pokrajinskim statutom i pravnim sistemom zemlje. 

 

Sednice skupštinskih odboraOdbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 21. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. Predlog drugog po redu rebalansa budžeta AP Vojvodine za 2023. godinu utvrđen je na nivou od 122,9 milijardi dinara i povećan je za 6,2 milijarde u odnosu na prethodni rebalans. Razlog za drugi rebalans budžeta jeste povećan obim budžetskih sredstava, kao rezultat većih prihoda od poreza na dobit. U poređenju sa početnim budžetom za 2023. godinu, koji je iznosio 108,5 milijardi dinara, obim pokrajinskog budžeta povećan je za preko 13 odsto, odnosno za 14,4 milijarde dinara. Nakon razmatranja, Odbor predlaže Skupštini da razmotri predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Razmotren je i usvojen Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu u periodu januar-jun 2023. godine, nakon čega je Skupštini predloženo da isti razmotri i usvoji. Dalje, razmotreni su: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2023. godine do 2025. godine, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika „Kanjiški Jaraši“,Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Mrtvaje Gornjeg Potisja“ i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“. Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedene predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke. Na sednici je ratzmotren Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2022. godinu, nakon čega je predloženo Skupštini da pomenuti izveštaj razmotri i usvoji.