29. 08. 2023.Održana 25. sednica Skupštine AP Vojvodine

Sednica Skupštine APVNovi Sad, 29. avgust – Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 25. sednici, donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. 

Drugi po redu rebalans budžeta AP Vojvodine u 2023. godini utvrđen je u iznosu od 122,9 milijardi dinara i veći je za 6,2 milijarde u odnosu na prethodni rebalans. Osnovni razlog za donošenje drugog po redu rebalansa pokrajinskog budžeta za ovu godinu jeste povećan obim budžetskih sredstava, što je rezultat većih prihoda od poreza na dobit. U poređenju sa početnim budžetom za 2023. godinu, koji je iznosio 108,5 milijardi dinara, obim pokrajinskog budžeta povećan je za preko 13 odsto, odnosno za 14,4 milijarde dinara. 

Između ostalog, rebalansom su opredeljena dodatna sredstva za kapitalna ulaganja, sanaciju šteta nastalih na objektima i infrastrukturi u gradovima i opštinama, kao i za saniranje drugih posledica nevremena. Dodatna sredstva opredeljena su i za oblasti zdravstva, poljoprivrede i vodoprivrede, za privredu i turizam, za oblast kulture i zaštitu kulturnog nasleđa, za ulaganje u sport i sportske objekte, kao i za programe unapređenja usluga socijalne zaštite. Biće podržani i projekti u oblastima zaštite životne sredine, urbanističkog planiranja, razvoja i modernizacije komunalne infrastrukture, rečeno je na sednici.

Sednica Skupštine APV

U nastavku sednice, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini i Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini.

Na sednici je doneta Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu.

Sednica Skupštine APVSkupština je razmotrila Informaciju o preduzetim merama radi utvrđivanja stanja u oblasti bezbednosti dece i učenika sa predlogom zaključaka, nakon čega je donela Zaključak kojim se usvaja ova informacija. Informacija je sačinjena na osnovu Zaključka Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine od 22. juna 2023. godine, kojim je Skupština zadužila Pokrajinsku vladu, da u skladu sa svojim nadležnostima, preduzme mere radi utvrđivanja stanja u oblasti bezbednosti dece i učenika, te da joj do početka školsake 2023/24. godine, dostavi informaciju o preduzetim merama.

U Informaciji se nalaze podaci o zabeleženim oblicima i stepenima nasilja koji su pribavljeni od strane školskih uprava sa teritorije AP Vojvodine, kao i podaci lokalnih samouprava o međusektorskoj saradnji kod zaštite dece od nasilja. U skladu sa nadležnostima Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinska vlada je osnivala Koordinacio telo za zaštitu dece od nasilja, čiji je zadatak da prati stanje i da u saradnji sa lokalnim samoupravama i svim drugim relevantnim činiocima kontinirano radi na prevenciji nasilja. Kako je navedeno u informaciji, jedna od planiranih preventivnih mera jeste i sufinansiranje projekata kojima se podstiče prevencija i sprečavanje nasilja, uključujući i zaštitu od internet nasilja.

Sednica Skupštine APV

Na današnjoj sednici, doneto je i više pokrajinskih skupštinskih odluka o donošenju prostornih planova i zaštiti prirodnih dobara, i to: Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“, Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IV reda granični prelaz sa Mađarskom Bački Breg – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran -Bečej – Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo), Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti predela izuzetnih odlika „Kanjiški Jaraši“, Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti Parka prirode „Mrtvaje Gornjeg Potisja“ i Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti Parka prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva“.

Razmotreni su i usvojeni: Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu u periodu januar - jun 2023. godine i  Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2022. godinu. Donete su: Odluka o imenovanju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Odluka o imenovanju člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Za člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu imenovan je Petar Vasiljević iz Novog Sada, a za člana Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici imenovan je Aleksa Zečević iz Novog Sada.