12. 09. 2023.Одржана седница Одбора за културу и јавно информисање

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 12. септембар – Одбор за културу и јавно информисање, на својој 9. седници, утврдио је Листу кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“ (РТВ) и упутио је Управном одбору те јавне медијске установе на даљи поступак.

Чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио-телевизијa Војводине“ бира Управни одбор РТВ-а, на предлог Одбора за културу и јавно информисање Скупштине АП Војводине, као надлежног скупштинског радног тела које разматра питања из области јавног информисања. 

На основу претходно спроведеног Јавног конкурса, ресорни скупштински одбор утврђује и доставља Управном одбору РТВ-а проширену листу кандидата са које Управни одбор те јавне медијске установе бира 15 чланова Програмског савета, чији мандат траје четири године.