16. 11. 2023.Raspisani izbori za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine za 17. decembar 2023. godine

Novi Sad, 16. novembar - Na osnovu člana 40. stav 5. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 20/14), člana 60. st. 2. i 3. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 40/23) i člana 4. Odluke o prevremenom prestanku mandata Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 48/23), predsednik Skupštine AP Vojvodine Momo Čolaković raspisao je danas izbore za poslanike u Skupštinu

Autonomne pokrajine Vojvodine za 17. decembar 2023. godine.

Tekst Odluke o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, koju prema ovlašćenjima raspisuje predsednik pokrajinskog parlamenta, glasi:

 

1.Raspisujem izbore za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine za  17. decembar 2023. godine.

2.Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke.

3.Izbore za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredbi Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 40/23).

4.Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“.