16. 11. 2023.Одржана 28. седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад, 16. новембар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 28. седници, већином гласова од укупног броја посланика, донела је Одлуку о превременом престанку мандата Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Правни основ за доношење Одлуке о превременом престанку мандата Скупштине Аутономне покрајине Војводине садржан је у члану 40. став 1. Статута Аутономне покрајине Војводине којим је прописано да Скупштини може превремено престати мандат на предлог једне трећине од укупног броја посланика. 

Предлог ове одлуке Скупштини је упутило 93 од 120 посланика Скупштине АП Војводине.

Наведеном одлуком, Скупштини Аутономне покрајине Војводине која је конституисана 31. јула 2020. године, превремено престаје мандат.

Скупштина којој је превремено престао мандат врши само текуће и неодложне послове одређене законом и покрајинском скупштинском одлуком.