Najava dogadjaja

24. 06. 2024.Sednica Odbora za nacionalnu ravnopravnost

U ponedeljak, 24. juna 2024. godine, u Sali na drugom spratu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 12.00 časova, biće održana 1. sednica Odbora za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. IZBOR ZAMENIKA PREDSEDNIKA ODBORA ZA NACIONALNU RAVNOPRAVNOST;
 2. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA-OMBUDSMANA ZA 2023. GODINU;
 3. INFORMACIJA O UPISU | ceo tekst

24. 06. 2024.Sednica Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu

U ponedeljak, 24. juna 2024. godine, u Svečanom salonu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 11.00 časova, biće održana 1. sednica Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Izbor zamenika predsednika Odbora;
 2. Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2023. godinu;
 3. Izveštaj o upravljanju i raspolaganju | ceo tekst

25. 06. 2024.Sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

U utorak, 25. juna 2024. godine, u Sali na drugom spratu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 11.00 časova, biće održana 2. sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 2. Predlog Odluke o upućivanju delegacije Skupštine | ceo tekst

25. 06. 2024.Sednica Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci

U utorak, 25. juna 2024. godine, u Svečanom salonu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 9.00 časova, biće održana 1. sednica Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Izbor zamenika predsednika Odbora;
 2. Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2023. godinu;
 3. Izveštaj | ceo tekst