Одржана седница Одбора за прописе

07. 06. 2023. Одржана седница Одбора за прописе

Нови Сад, 7. јун - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 20. седници, разматрао је са становишта услађености са покрајинским Статутом и правним системом земље, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Предлог покрајинске | цео текст

Одржана седница Одбора за буџет и финансије

07. 06. 2023. Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Нови Сад, 7. јун - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 19. седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. 

Укупни приходи и примања с пренетим неутрошеним средствима и укупни | цео текст

Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

06. 06. 2023. Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Нови Сад, 06. јун - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 13. седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“. Одбор је након разматрања и усвајања предложио Скупштини да размотри наведени предлог и да донесе покрајинску скупштинску одлуку.

Одржана седница Одбора за равноправност полова

06. 06. 2023. Одржана седница Одбора за равноправност полова

Нови Сад, 06. јун - Одбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју  11. седницу. Одбор се упознао са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана – омудсмана за 2022. годину о чему ће обавестити Скупштину.

Како је речено у образложењу на седници, прва четири поглавља извештаја чине његов најважнији део и садрже податке о остваривању права у области родне равноправности, | цео текст

Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

05. 06. 2023. Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Нови Сад, 05. јун - У Скупштини Аутономне покрајине Војводине данас су одржане седнице четири скупштинска одбора. Одбор за привреду је на својој 9. седници, разматрао Годишњи извештај о пословању Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад за 2022. годину.

Како је речено у образложењу на седници, Агенција је у извештајном периоду успешно спровела активности у складу са својим годишњим планом рада. Између | цео текст

Делегација Државног збора Словеније у посети Скупштини АПВ

01. 06. 2023. Делегација Државног збора Словеније у посети Скупштини АПВ

Нови Сад, 01. јун – Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор састао се данас са делегацијом посланика Државног збора Републике Словеније који су чланови Групе пријатељства са Републиком Србијом, а који бораве у вишедневној посети институцијама у нашој земљи.

На састанку, коме је присуствовао и амбасадор Републике Словеније у Београду Дамјан Бергант, разговарано је о улози АП Војводине на путу прикључења Републике | цео текст

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је представничко тело грађана које доноси прописе за извршавање закона и других прописа и општих аката Републике Србије, чије је извршавање поверено Скупштини као и одлуке и друга општа акта из своје надлежности. Скупштина има 120 посланика који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, по пропорционалном изборном систему, на период од четири године... опширније

Посланици

Скупштина АП Војводине има 120 посланика који се бирају на непосредним изборима...

Детаљније

Статут АПВ

Статут Аутономне покрајине Војводине

Детаљније

Донета акта

База аката садржи покрајинске скупштинске одлуке, одлуке, резолуције, декларације, препоруке, закључке...

Детаљније

Галерија

Галерија фотографија

Детаљније