Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.

Agenda evenimentelor


Momentan nu există anunţul evenimentelor.

Raspisani izbori za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine za 17. decembar 2023. godine

16. 11. 2023. Raspisani izbori za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine za 17. decembar 2023. godine

Novi Sad, 16. novembar - Na osnovu člana 40. stav 5. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 20/14), člana 60. st. 2. i 3. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 40/23) i člana 4. Odluke o prevremenom prestanku mandata Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 48/23), | ceo tekst

Održana sednica Odbora za kulturu i javno informisanje

16. 11. 2023. Održana sednica Odbora za kulturu i javno informisanje

Novi Sad, 16. novembar - Odbor za kulturu i javno informisanje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 13. sednici, utvrdio je Listu kandidata koji su ispunili uslove sprovedenog Javnog konkursa za izbor kandidata za članove  Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“. Odbor će Listu kandidata dostaviti Upravnom odboru Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“ na dalji postupak. | ceo tekst

Održana 28. sednica Skupštine AP Vojvodine

16. 11. 2023. Održana 28. sednica Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 16. novembar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 28. sednici, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, donela je Odluku o prevremenom prestanku mandata Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravni osnov za donošenje Odluke o prevremenom prestanku mandata Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine sadržan je u članu 40. stav 1. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine kojim je propisano da Skupštini | ceo tekst

Održana sednica Odbora za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi

16. 11. 2023. Održana sednica Odbora za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi

Novi Sad, 16. novembar - Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 15. sednicu u aktuelnom skupštinskom sazivu. Odbor je utvrdio istovetnost tekstova 12 pokrajinskih skupštinskih odluka na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom. U pitanju su: Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. | ceo tekst

Održana sednica Odbora za kulturu i javno informisanje

10. 11. 2023. Održana sednica Odbora za kulturu i javno informisanje

Novi Sad, 10. novembar - Odbor za kulturu i javno informisanje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 12. sednici, jednoglasno je utvrdio Listu svih prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“. 

Održana 27. sednica Skupštine AP Vojvodine

06. 11. 2023. Održana 27. sednica Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 06. novembar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju 27. sednicu u aktuelnom sazivu. Na početku sednice, minutom ćutanja, odata je pošta preminulom predsedniku Skupštine AP Vojvodine Ištvanu Pastoru.

Pre početka sednice, predsednici i predstavnici svih poslaničkih grupa u pokrajinskom parlamentu saopštili su da na današnjoj sednici neće biti rasprave ni po jednoj tački dnevnog reda, u znak poštovanja | ceo tekst

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina este organismul reprezentativ al cetăţenilor care adoptă reglementări pentru executarea legilor şi a altor reglementări şi acte generale ale Republicii Serbia, a căror executare este încredinţată Adunării precum şi hotărâri şi alte acte generale din sfera sa de atribuţii. Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegeri nemijlocite, prin vot secret, conform sistemului electoral proporţional pe o perioadă de patru ani... mai detaliat

Deputaţii

Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegerile directe...

Detaliat

Statutul P.A.V.

Statutul Provinciei Autonome Voivodina

Detaliat

Actele adoptate

Baza actelor conţine hotărâri ale Adunării Provinciei, hotărâri, rezoluţii, declaraţii, recomandări, concluzii...

Detaliat

Galeria

Galeria fotografiilor

Detaliat