Predseda Juhász prijal pokrajinskú ochrankyňu občanov  doc. Dr. Draganu Đorićovú

16. 07. 2024. Predseda Juhász prijal pokrajinskú ochrankyňu občanov doc. Dr. Draganu Đorićovú

Nový Sad 16. júla – Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász sa dnes stretol s pokrajinskou ochrankyňou občanov – ombudsmankou doc. Dr.  Draganou Đorićovou, s ktorou rokovali o význame inštitúcie pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana v zmysle ochrany ľudských práv.

Na stretnutí, na ktorom sa zúčastnil aj | ceo tekst

Stretnutie predsedu Juhásza a predsedníčky Pokrajinskej vlády

16. 07. 2024. Stretnutie predsedu Juhásza a predsedníčky Pokrajinskej vlády

Nový Sad 16. júla – Predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojković a predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász na dnešnom stretnutí Pokrajinskej vlády zhodnotili, že kontinuita dobrej spolupráce medzi oboma inštitúciami pokračuje so spoločným cieľom, aby sa AP Vojvodina naďalej infraštruktúrne, hospodárne | ceo tekst

Predseda Juhász na otvorení Východoeurópskej letnej školy strojového učenia

15. 07. 2024. Predseda Juhász na otvorení Východoeurópskej letnej školy strojového učenia

Nový Sad 15. júla – Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász sa dnes vo Vedecko-technologickom parku v Novom Sade zúčastnil na slávnostnom otvorení Východoeurópskej letnej školy strojového učenia (EEML), ktorú organizuje Ústav pre umelú inteligenciu Srbska v spolupráci s Fakultou technických vied v Novom | ceo tekst

Predseda Juhász prijal riaditeľa VP Vojvodinašume

12. 07. 2024. Predseda Juhász prijal riaditeľa VP Vojvodinašume

Nový Sad 12. júla – Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász a riaditeľ VP Vojvodinašume Roland Kókai dnes hovorili o význame zodpovedného hospodárenia s lesným fondom, pretože lesy sú neoceniteľným pokladom a kapitálovým prírodným zdrojom.

„Starostlivosť o lesný fond má pre AP | ceo tekst

Predseda Juhász navštívil Hospodársku komoru Vojvodiny

11. 07. 2024. Predseda Juhász navštívil Hospodársku komoru Vojvodiny

Nový Sad 11. júla – Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász sa dnes stretol v Hospodárskej komore Vojvodiny s predsedom tejto inštitúcie Boškom Vučurevićom a spolupracovníkmi a pri tejto príležitosti mu predstavili trendy makroekonomických ukazovateľov v AP Vojvodine na prvý štvrťrok 2024.

Predseda Juhász zdôraznil, | ceo tekst

Rozhovor predsedu Juhásza s riaditeľom JVP Vode Vojvodine

10. 07. 2024. Rozhovor predsedu Juhásza s riaditeľom JVP Vode Vojvodine

Nový Sad 9. júla – Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Bálint Juhász diskutoval dnes so Srđanom Kruževićom, riaditeľom JVP Vode Vojvodine, ktorého zakladateľkou je Zhromaždenie AP Vojvodiny. 

Juhász a Kružević diskutovali o úspešnom fungovaní tejto spoločnosti, ktorá je vo všeobecnom záujme AP Vojvodiny a jej občanov vzhľadom na | ceo tekst

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je zastupiteľské teleso občanov, ktoré vynáša predpisy pre vykonávanie zákonov a iných predpisov a normatívnych aktov Republiky Srbska, ktorých vykonávanie bolo zverené Zhromaždeniu, ako aj uznesenia a iné normatívne akty zo svojej príslušnosti. Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má 120 poslancov ktorí sa volia na priamych voľbách, tajným hlasovaním, podľa proporcionálnej volebnej sústavy, na obdobie štyroch rokov... podrobnejšie

Poslanci

Zhromaždenie AP Vojvodiny má 120 poslancov, ktorí sa volia na priamych voľbách...

Podrobnejšie

Štatút APV

Štatút Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Podrobnejšie

Vynesené akty

Databáza aktov obsahuje pokrajinské parlamentné uznesenia, uznesenia, rezolúcie, deklarácie, odporúčania, závery...

Podrobnejšie

Galéria

Galéria fotografií

Podrobnejšie